Allmänna villkor – Scania Quiz Trophy

Allmänna villkor – Scania Quiz Trophy

 

Detta är de allmänna villkoren för Scania Sveriges tävling ”Scania Quiz Trophy”.

Nödvändig information om tävlingen, inklusive dessa allmänna villkor, finns tillgängliga på Scaniaquiztrophy.se.

 

Vad krävs för att kunna delta i tävlingen:

 • Genomföra quizet på se som består av 10 st frågor i ett heat.
 • Efter genomfört quiz måste du registrera ditt resultat och dina uppgifter för att vara med i tävlingen och se ditt resultat.
  • För att kunna registreras måste du:
 1. Skicka in förnamn, efternamn och e-postadress i formuläret efter tävlingen.
 2. Kryssa i rutan som anger att du samtycker till att delta i Scanias tävling ”Scania Quiz Trophy” – och att dina personuppgifter används i enlighet med dessa villkor.
 3. Bekräfta din e-postadress och godkänna att bli kontaktad via e-post genom meddelandet som skickas till dig.
 • När du har skickat in ditt tävlingsbidrag, inklusive din registrering, kommer du att få ett tackmail som bekräftelse på att du är med och tävlar i månadens heat.
 • Baserat på resultat går 20 personer per heat vidare till semifinal i april 2020, där sedan 10 st finalister går vidare till den stora finalen.

Hur går tävlingen till?

Heats

Totalt kommer det att vara 5 st heats under perioden 2020-2021. När varje heat öppnar deltar du genom att gå in på Scaniaquiztrophy.se och genomföra quizet. Tävlingsperioden för varje heat är cirka två veckor och tidpunkterna för varje heat finns tillgängliga på Scaniaquiztrophy.se. Registrering och tävlingsperioden stänger på utsatt tid för pågående heat, och därefter är det ett uppehåll till nästa heat.

Tid

För att skilja mellan deltagare som får samma poäng på quizet kommer tiden att spela en avgörande roll. Ju bättre tid, desto högre i ranking och skulle två deltagare ha samma poäng, avgörs det genom att den deltagare som klarade quizet på kortast tid får högst poäng.

Bekräftelse

Inom fyra vardagar från avslutat heat meddelas via e-post om du är en av de 20 personer som gått vidare ur aktuellt heat.

Semifinal

Under perioden 22 april – 6 maj pågår semifinalen i Scania Quiz Trophy där de bästa deltagarna från samtliga fyra heats tävlar om finalplatserna. Tävlingsmomentet består av både kunskapsfrågor och en motiveringsfråga. Ditt slutresultat avgörs utifrån poängen från dina svar i kunskapsdelen och adderas med de poäng du får av juryn för din motivering. Du kan totalt få 18 poäng, max 9 poäng i kunskapsdelen och max 9 poäng för din motivering. Juryns beslut kan inte överklagas. De deltagare med högst poäng går vidare till den stora finalen. Skulle flera deltagare få samma poäng, avgörs det genom att den deltagare som klarade kunskapsfrågorna på kortast tid går vidare.

Wildcard

Under perioden 26 april – 30 juni finns det chans att ta den sista finalplatsen i Scania Quiz Trophy. Tävlingsmomentet består av både kunskapsfrågor och en motiveringsfråga. Ditt slutresultat avgörs utifrån poängen från dina svar i kunskapsdelen och adderas med de poäng du får av juryn för din motivering. Du kan totalt få 18 poäng, max 9 poäng i kunskapsdelen och max 9 poäng för din motivering. Juryns beslut kan inte överklagas. Den deltagare med högst poäng tilldelas finalplatsen. Skulle flera deltagare få samma poäng, avgörs det genom att den deltagare som klarade kunskapsfrågorna på kortast tid går till final.

Final

De 10 finalisterna i semifinalen går vidare till en slutgiltig final där slutvinnaren koras och priser delas ut baserat på resultatet i finalen.

Priser

Första pris: Underhållsavtal på 3 år till ett värde av maximalt 80 000 kr, en stor pokal samt produkter ur Scania branding products utbud 2021, värde cirka 3 000 kr.

Andra pris: Underhållsavtal på 2 år till ett värde av maximalt 40 000 kr samt produkter ur Scania branding products utbud 2021, värde cirka 2 000 kr.

Tredje pris: Underhållsavtal på 1 år till ett värde av maximalt 20 000 kr samt produkter ur Scania branding products utbud 2021, värde cirka 1 000 kr.

Priserna kan endast användas i utvalda Scaniaverkstäder. Vinnaren kan inte hävda något anspråk rörande det pris som erbjuds, och priset kan inte omvandlas till kontanter eller ersättas eller bytas ut mot något annat pris av någon som helst anledning. Eventuella skatter och kostnader i samband med priset betalas av vinnaren.

 

Hur hanteras informationen och vem har tillgång till den?

Samtliga uppgifter som anges i samband med tävlingsdeltagandet på Scaniaquiztrophy.se styrs av Scanias integritetspolicy, som finns att läsa här.

Scania samlar in följande personuppgifter i samband med registreringen:

 • Ditt förnamn
 • Ditt efternamn
 • Din e-postadress
 • Ditt mobiltelefonnummer
 • Ditt födelseår (valfritt)
 • Ditt kön (valfritt)

Vi inhämtar även ditt samtycke till att bli kontaktad i samband med Scanias tävling, genom e-post. Detta görs för att vi ska kunna genomföra tävlingen och hålla kontakt med dig i det som rör ditt deltagande.

Scania Sverige AB är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som samlas in på det här sättet. Informationen kommer att användas för att:

 • Identifiera dig som deltagare.
 • Registrera ditt tävlingsbidrag.
 • Beräkna din poäng.
 • Kommunicera med dig under hela tävlingen.
 • Kontakta dig med marknadsföring, kampanjerbjudanden eller annan kommunikation som rör Scania, dess produkter och/eller tjänster.

Informationen från tävlingen kommer att lagras på servrar i Södertälje, eller hos Scanias partners, vilkas servrar kan ligga utanför EU. Om dina uppgifter förs ut ur Europeiska unionen sker detta alltid i enlighet med interna eller externa dataskyddsavtal, till exempel EU:s standardavtalsklausuler eller EU/US Privacy Shield.

Information från tävlingen kommer att sparas i sex månader efter tävlingens slut (dvs. efter slutfinalens avslut). Samtliga personuppgifter som sparats i samband med tävlingen på Scanias eller dess databehandlingspartners servrar raderas därefter. Aggregerad, icke-identifierbar information sparas för framtida bedömningar av tävlingen, Scanias produkter och tjänster samt för marknadsföring och kommunikation.

 

Hur lämnar jag tävlingen och vad händer då?

Om du vill avbryta ditt deltagande i tävlingen och avregistrera dig, gör du det genom att skicka ett mail till tavling.scaniasverige@scania.com. Meddela även om du vill sluta prenumerera på kampanjerbjudanden och annan typ av marknadsföring enligt ovan. Om du vill att dina uppgifter ska raderas meddelar du även det.

 

Frågor om personuppgiftsbehandling

Om du har frågor om hur Scania behandlar dina personuppgifter i samband med tävlingen kan du kontakta tavling.scaniasverige@scania.com

 

Villkor för deltagande

Samtliga deltagare i Scania Quiz Trophy måste uppfylla följande krav:

 • Vara svensk medborgare.
 • Ha fyllt 18 år.
 • Det är möjligt att tävla i flera heat, men bara en gång per heat.
 • Man kan även bara kvalificera sig till en finalplats i semifinalen och finalen. Detta gäller även om man har bättre ranking än någon annan. Varje persons enskilda bästa ranking är den som räknas.
 • Medarbetare på Scania Sverige AB och Scania CV AB samt kontrakterade servicepartner får inte delta i tävlingen.

Vid misstanke om fusk i tävlingen har Scania Sverige rätten att välja bort deltagare.

 

Klagomål

Vi förbehåller oss rätten att ändra hur tävlingen går till.

Klagomål kan skickas till följande adress: tavling.scaniasverige@scania.com

Sekretess

All information om och rörande ditt deltagande i tävlingen, liksom dina tävlingsresultat, får endast användas i enlighet med vad som framgår ovan.

Ansvarsskyldighet

Scania ansvarar inte för korrektheten i gjorda bedömningar eller utfall av tävlingsresultat, bedömningen för samtliga heat sker digitalt och inte med en jury, medan slutfinalen kan bestå av båda delar.

Du kan inte rikta anspråk mot Scania om du anser att du borde bedömts annorlunda.

Tvistelösning

Tvister som uppstår med anledning av tävlingen ska prövas av allmän domstol i det land där du bor stadigvarande, men med tillämpning av svensk lag, då tävlingen anordnas i Sverige.